Injeksjoner mot svette

 

Overdreven svette kan ødelegge i ulike sosiale situasjoner og gi frustrasjoner. Injeksjoner med et medikament som blokkerer nervesignalene som er medvirkende til at vi svetter er en effektiv behandling mot overdreven svetting i armhulene.

Behandlingen har langvarig effekt.

Hvem utfører behandlingen?

Konsultasjon utføres av lege. Behandling kan om ønskelig utføres av lege eller kosmetisk sykepleier i forbindelse med konsultasjonen.

Mer informasjon om Injeksjoner mot svette

Medikamentet blokkerer nerveimpulsen til svettekjertlene. Kjertlene stopper da å skille ut svette.

Du får bedøvelseskrem i armhulene i ca 1 time. Stoffet injiseres deretter i små doser i huden i hele området. Vi bruker engangssprøyte med svært tynn spiss.

Effekten varer vanligvis i 6-7 måneder, men kan vare i opptil 12 måneder hos noen. Effekten inntrer 4-10 dager etter behandlingen.

Vi behandler ikke gravide og ammende. Ved den første konsultasjonen spør vi om tidligere sykdommer, medikamenter og allergier som kan være viktige for behandlingen.

Rett etter behandlingen kan det være litt hevelse og rødme. Dette går vanligvis tilbake innen 10 minutter. Noen ganger kan det oppstå ømhet og en liten blodutredelse på et av innstikkstedene.

Du kan gjenoppta arbeid eller andre daglige gjøremål umiddelbart.

Vi har en aldersgrense for injeksjonsbehandlinger på 21 år.