Injeksjoner mot rynker

 

Det finnes i dag flere godkjente legemidler som kan sprøytes i mikroskopiske doser i ansiktsmuskler for å redusere linjer og rynker og gir et mer avslappet ansikt.

Injeksjonene er spesielt egnet til å behandle rynker mellom øyebrynene, smilerynker eller pannerynker.

Hvem utfører behandlingen?

Konsultasjon utføres av lege. Behandling kan om ønskelig utføres av lege eller kosmetisk sykepleier i forbindelse med konsultasjonen.

Mer informasjon om Injeksjoner mot rynker

Medikamentet blokkerer nervene i små ansiktsmuskler og hindrer at disse trekker seg sammen. Den overliggende huden blir glatt og uten rynker.

Stoffet injiseres med en engangssprøyte med svært tynn spiss. De fleste synes at det er lite ubehag med behandlingen, men vi tilbyr bedøvelseskrem for de som ønsker det. Vi tilstreber et så naturlig resultat som mulig.

Det tar vanligvis 3-4 dager før synlig effekt setter inn og 7-10 dager for å se full effekt. Effekten varer vanligvis i 3-4 måneder, men kan vare opp til 6 måneder. De fleste gjentar behandlingen 2-3 ganger i året.

Rynker mellom øyebrynene, smilerynker ved siden av øyne og rynker i pannen er de vanligste områdene som behandles.

Vi behandler ikke gravide og ammende. Ved den første konsultasjonen spør vi om tidligere sykdommer, medikamenter og allergier som kan være viktige for behandlingen.

Rett etter behandlingen kan det være litt hevelse og rødme. Dette går vanligvis tilbake innen 10 minutter og er en normal reaksjon. Noen ganger kan det oppstå ømhet og en liten blodutredelse på innstikkstedet.

Alle kosmetiske behandlinger kan gi komplikasjoner. Under din konsultasjon blir du informert muntlig og skriftlig om risiko ved behandlingen, slik at du kan ta et veloverveid valg.

Du kan gjenoppta arbeid eller andre daglige gjøremål umiddelbart.
Du bør ikke massere eller gni området de første 3 timene.
Du bør ikke ligge de første 3 timene.
Du bør ikke trene eller bruke badstue på behandlingsdagen.

Du får tilbud om gratis kontroll med påfylling hvis behov etter 2-3 uker.

Vi har en aldersgrense for injeksjonsbehandlinger på 21 år.